Program

 Workshop i Endometriediagnostik  D. 9. oktober 2014, Herlev Hospital

 

Emne : Differentialdiagnostiske udfordringer i endometriediagnostik og behandlingsmæssige aspekter

 Undervisere:Overlæge Marianne Lidang, Patologiafdelingen Herlev Hospital, overlæge Connie Palle, Gynækologisk afdeling, Herlev Hospital.

 Form: Undervisningen baseres på præscannede slides med cases, der vil være tilgængelige på DPAS’ hjemmeside til forberedelse inden kurset. På kurset gennemgås cases med powerpoint præsentationer. Der vil være kort omtale af endometriehyperplasi og størst fokus på typebestemmelse og gradering af karcinomer.

 Målgruppe:Patologer med interesse for gynækopatologi

 Antal deltagere: maksimalt 20

 Program:

Kl. 10:00-10:15 Velkomst, introduktion

Kl. 10:15-12:00 Cases

Kl. 12-12.45 Frokost

Kl. 12.45-14:30 Cases

Kl. 14:30-14:45 Kaffepause

Kl. 14:45-16 Cases, afslutning