Virtual microscopy

Case 1 IMG
iPad / html5

49 årig kvinde, tidl. mammacancer (invasivt duktalt karcinom), 3½ års tamoxifenbehandling nu ophørt pga blødninger. Polyp? 


Case 2 IMG
iPad / html5

67 årig kvinde med postmenopausal blødning, UL fortykket let uregelmæssigt endometrium, aldrig hormonbehandlet,BMI 35.


Case 3 IMG
iPad / html5

54 årig adipøs kvinde med kraftige blødninger førende til anæmi.Ingen hormonbehandling.


Case 4 IMG
iPad / html5

61 årig svært adipøs kvinde med postmenopausal blødning, ingen hormoner.


Case 5 IMG
iPad / html5

43 årig kvinde med kraftig menoragi i 2 måneder efter tab af Mirenaspiral gennem 4 år.


Case 6 IMG
iPad / html5

37 årig kvinde med PCO og benign ovariecyste, får ved hysteroskopi påvist endometriepolypper.


Case 7 IMG
iPad / html5

50 årig kvinde med menometroragi, BMI 45.


Case 8 IMG
iPad / html5

61 årig kvinde med postmenopausal blødning, ingen hormonbehandling.


Case 9 IMG
iPad / html5

50 årig kvinde med polypus corporis uteri, ingen blødning. Spånresektat har vist atypisk hyperplasi, nu hysterektomi.


Case 10 IMG
iPad / html5

47 årig kvinde hysterktomi pga. prolaps, ingen hormonbehandling.


Case 11 IMG
iPad / html5

71 årig kvinde med postmenopausal blødning, ingen hormonbehandling dog vagifembehandlet.


Case 12 IMG
iPad / html5

89 årig kvinde med postmenopausal blødning.


Case 13 IMG
iPad / html5

84 årig kvinde med postmenopausal blødning, 30 mm endometrium.


Case 14 IMG
iPad / html5

75 årig kvinde med postmenopausal blødning, stort brokket materiale.


Case 15 IMG
iPad / html5

76 årig kvinde med postmenopausal blødning.


Case 16 IMG
iPad / html5

76 årig kvinde med postmenopausal blødning, ingen hormonbehandling(dog vagigfem).Abrasio. Hysterektomi billed 2.


Case16.2 IMG
iPad / html5

Hysterektomi med karcinom. Type?


Case 17 IMG
iPad / html5

68 årig kvinde med postmenopausal blødning.


Case 18 IMG
iPad / html5

64 årig kvinde med postmenopausal blødning.


Case 19 IMG
iPad / html5

59 årig kvinde med lobulært mammakarcinom 2009, nu postmenopausal blødning. 30 mm endometrium. Hysterektomi med snit fra corpus  (billed 1) og cervix (billed 2)


Case 19.2 IMG
iPad / html5

Case 20 IMG
iPad / html5

50 årig kvinde med postmenopausal blødning. Corpusskrab vanskeligt klassificerbart, karcinosarkom?


Case 21 IMG
iPad / html5

69 årig kvinde med postmenopausal blødning. Abrasio (billede 1) og fra polypøs endometrieproces fra hysterektomi (billed 2).


Case 21.2 IMG
iPad / html5

Polypøs endometrieproces.


Case 22 IMG
iPad / html5

68 årig kvinde med postmenopausal blødning.


Case 23 IMG
iPad / html5

75 årig kvinde med postmenopausal blødning.


Case 24 IMG
iPad / html5

65 årig kvinde med postmenopausal blødning, fortykket endometrium.


Case 25 IMG
iPad / html5

67 årig kvinde. Klinisk oplyst under materialeart: cancervæv fra livmoderhulen.


Case 26 IMG
iPad / html5

77 årig kvinde med postmenopausal blødning. Spånresektat (billed 1 og 2).


Case 26.2 IMG
iPad / html5

Billed 2, fra spånresektat.


Case 27 IMG
iPad / html5

50 årig kvinde med menometroragi.


Case 28 IMG
iPad / html5

85 årig kvinde med postmenopausal blødning.